กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อ.เขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ผู้นำม.บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการ “บวร”

Release Date : 03-08-2022 16:03:22
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อ.เขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ผู้นำม.บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการ “บวร”

๑. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่อ.เขาคิชฌกูฏ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ผู้นำม.บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการ “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)โดยการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ริมทางใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับขณะเกิดฝนตกและมีลมกรรโชกแรง ณ บ้านคลองน้ำเป็น ม. 8 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าเยี่ยม นายโนรี จันทโอสถ อายุ ๘๑ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิตมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๑๑๒ ม.๑
ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจำนวน ๙ นาย สนับสนุนการจัด เตรียมสถานที่จัดงานเทกระจาด ในวันที่ ๕ สิงหาคม ณ ศาลเจ้าพ่อหนองบอน ม. ๓ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด และจัดกำลังพลเข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ”บวร”( บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดช้างทูน ม.๒ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ). จัดกำลังพลจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าเทพนิมิต ม.๒  ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) และ มว.ลว.ไกล กจต. จัดกำลังพ ยานหาหนะ สนธิกำลัง ตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ณ ที่ตั้งหน่วย ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ).จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหนองม่วง ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด