กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร้อย.ตชด.๑๑๗ ฯ เทศบาลต.ท่าพริกเนินทราย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Release Date : 04-08-2022 16:06:53
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร้อย.ตชด.๑๑๗ ฯ เทศบาลต.ท่าพริกเนินทราย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร้อย.ตชด.๑๑๗ ฯ เทศบาลต.ท่าพริกเนินทราย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการพัฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นถนนที่น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เส้นทางเข้าชุมชนบ้านท่าแพ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๒. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอ.ขลุง เทศบาลต.บ่อ พัฒนาชุมชนอ.ขลุง และผู้นำชุมชน เข้าพบปะเยี่ยมเยียน  นายสงคราม  เติมแต้ม อายุ ๗๓ ปีผู้ยากไร้ หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดสร้างต่อเติมซ่อมแซมและจัดหาเตียงนอนผ้าห่มหมอนมุ้งมอบให้ ณ บ้านเลขที่ ๔๗ ม.๓ ต.บ่อ อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"โดยเข้าเยี่ยม นายมิ่ง ลักษณะเพ็ญ อายุ ๗๕ ปี ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพ มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ บ้านเลขที่ ๔๔/๑ ม.๓ บ้านคลองสนต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๔. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศบาลต.ตะกาง ชป.ที่ ๒๒ ฯ สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ โดยมีกิจกรรม ตัดหญ้าเก็บขยะริมถนนสายอ่างเก็บน้ำสระฆ้อ และปรับแต่งภูมิทัศน์ ณ สระเก็บน้ำหนองเสม็ด ม.๒ ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ นายสมเดช ทวีผล นายกเทศมนตรีเทศบาลต.ท่าพริกเนินทราย ส่วนราชการ ผู้นำม.บ้าน และ,ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกัน ตัดหญ้าทำความสะอาดและทำความสะอาดสะพานท่าแพ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๕ ณ สะพานท่าแพ ม. ๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณวัดสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. เมื่อ ๓ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยม นางจุไร บรรดาศักดิ์ อายุ ๘๒ ปี บ้านเลขที่ ๘๗ ม. ๒ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด