ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ร่วมกับ ปภ.จว.จันทบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ซอยสุขทุกวัน ถนนพระยาตรัง

Release Date : 08-08-2022 15:49:47
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ร่วมกับ ปภ.จว.จันทบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ซอยสุขทุกวัน ถนนพระยาตรัง

๑. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.กอง สนช.กจต. จัดกำลังพล ยานพาหนะ อุปกรณ์ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ร่วมกับ ปภ.จว.จันทบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ซอยสุขทุกวัน ถนนพระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และน้ำทะเลหนุน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงคลองได้ทัน โดยเมื่อเวลา ๐๓๐๐ มีน้ำท่วมสูงจากผิวถนนประมาณ ๓๐ ซม. และร่วมแก้ปัญหาทำการระบายน้ำลงสู่คลองภักดีรำไพ จนปัจจุบันระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติ และประสานผู้นำท้องถิ่นในรายละเอียด และช่องทางการติดต่อสื่อสารในการร้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน ทั้งนี้หน่วยได้จัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป

๒. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ เทศบาลต.หาดเล็ก และ กรมทางหลวง ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนหมายเลข ๓ เนื่องจากฝนตกหนัก โดยร่วมกันขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อนำสิ่งปิดกั้นทางระบายน้ำออก เพื่อให้น้ำไหลลงสู่ทะเล บริเวณหาดศาลเจ้า บ.โขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๓ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยม พันจ่าเอก อัคชิต ชูเนตร  อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓/๕ ม.๕ บ้านเขาฆ้อง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยม นายสอน วิสุขะ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๖ ม.๕ ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยมนมัสการพระปลัดณิชภูมิ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดเนินทราย ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๖. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พื้นกระเบื้องห้องน้ำให้แก่ นายบังอร ประสิทธิ์นาวา ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ หมู่ ๓ บ้านทับมะกอก ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๗. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำปรับภูมิทํสน์ ความสะอาด และจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ฯ ณ วัดเนินตากแดด หมู่ ๒ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๘. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ ม. ๕ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๙. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดวิสิทธิการาม(ไม้รูด) ม.๑ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๑๐. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๑๑. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ำจากด้านล่างของวัดขึ้นไปไว้ยังกุฏิด้านบนเขาเพื่อใช้ในการเก็บน้ำ และขนทรายใช้ในการก่อสร้างศาลา ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) หมู่ ๖ ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณรอบๆพระอุโบสถ เพื่อเตรียมเทพื้นปูน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดคลองบอน ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๓. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ นายกองการบริหารส่วนต.ด่านชุมพล และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และให้การช่วยเหลือประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของบางส่วน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่บริเวณ ซอยด่านชุมพล ๑๐ ม. ๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีต่อไป

๑๔. เมื่อ ๗ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)จัดกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต.แสนตุ้ง อำนวยความสะดวกด้านการจาราจร และช่วยกำจัดขยะที่อุดท่อระบายน้ำ บริเวณน้ำท่วมขังผิวจราจร ถนนหมายเลข ๓ บ้านท่าจอด อ.เขาสมิง จว.ตราด