ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอ.เขาสมิง เพื่อเฝ้าระวังเตรียมการให้การช่วยเหลือ

Release Date : 09-08-2022 09:22:15
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอ.เขาสมิง  เพื่อเฝ้าระวังเตรียมการให้การช่วยเหลือ

๑. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอ.เขาสมิง  เพื่อเฝ้าระวังเตรียมการให้การช่วยเหลือ และได้เข้าช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ที่งานส่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลง และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณหมู่บ้านรื่นรมย์สามัคคี ม.๙ ต.สะตอ  อ.เขาสมิง จว.ตราด

๒. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านคอแล ม.๔ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยม นางหยวน เจริญพร อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๖๓ ม.๙  ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๒ ฯ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อใช้ป้องกันน้ำจากคลองแหลมฆ้อที่เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน  บริเวณบ้านแหลมฆ้อ ม.๒ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)โดยเข้าเยี่ยม นางอัญชัญ จิตวาสนา อายุ ๖๗ ปี และ นายเอื้อม วรรณประทีป อายุ ๗๔ ปี  ณ บ้านเลขที่ ๔๘/๓๐ ม.๓ บ้านคลองสน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด

๖. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  มีกำลังพลบริจาคโลหิตได้จำนวน ๘ นาย ได้ปริมาณโลหิต ๓,๖๐๐ ซีซี.

๗. เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ฉก.ตชด.จันทบุรี และประชาชนบ้านบึงชนังกลาง ฯ ร่วมสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับ ให้กับเด็กหญิง ขวัญชนก ภู่ระหงษ์ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีเเต่มีฐานะยากจน ตามโครงการมูลนิธิศุภนิมิตเเห่งประเทศไทย ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๓ บ้านบึงชนังกลาง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๘.  เมื่อ ๘ ส.ค.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ (เรือ) ร่วมกับ อบต.ด่านชุมพล  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จว.ตราด ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณพื้นที่ ม. ๓ บ้านคลองแสง และ ม.๖ บ้านประเดา ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด