จิตอาสาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Release Date : 12-08-2022 00:01:07
จิตอาสาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี อภิรักษ์กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน ในการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยได้จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาของหน่วย จำนวน ๑๐๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการเก็บขยะ และลอกบึง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนของประชาชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พระยืน) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
จิตอาสาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง