กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Release Date : 12-08-2022 00:09:04
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี อภิรักษ์กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในการจัดพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

๑. พิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

๒. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ

๓. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๔. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๕. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง