รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา

Release Date : 08-01-2019 11:21:22
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปเยือนและเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย พร้อมกับหารือข้อราชการระหว่างกันของทั้งสองประเทศ ณ กองบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่งฯ โดยมี พลเรือเอก ซารุน  ซาเรือน รองผู้บัญชาทหารเรือ/ผู้บัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง  กองทัพเรือกัมพูชา ให้การต้อนรับ ณ  กองบัญชาการป้องกันเกาะและชายฝั่ง กองทัพเรือกัมพูชา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น