ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลา กปช.จต. ณ บก.กปช.จต. ฉก.นย.๑๘๒ และ นปก.

Release Date : 19-09-2022 15:57:27
ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะฯ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลา กปช.จต. ณ บก.กปช.จต.  ฉก.นย.๑๘๒ และ นปก.

เมื่อ ๑๘๐๙๔๕ ก.ย.๖๕ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะฯ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลา กปช.จต. ณ บก.กปช.จต.  ฉก.นย.๑๘๒ และ นปก. 

ในการนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้กรุณาเปิดอาคารเรือนพักนายทหารประทวนโสด ๙/๔ และ ๙/๕ ณ บก.กปช.จต. ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ให้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง และได้มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก จว.ตราด รวมทั้งได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จว.ตราด ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. และคณะฯ  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอำลา กปช.จต. ณ บก.กปช.จต.  ฉก.นย.๑๘๒ และ นปก.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง