รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายราชการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 08-01-2019 13:44:59
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีถวายราชการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีถวายราชการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันเปิดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช   ศรีนาม   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๓๐