กปช.จต. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓

Release Date : 01-10-2022 19:09:48
กปช.จต. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕  พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ท่านเก่า) ส่งหน้าที่ให้กับ พล.ร.ต.เผดิมชัย  สุคนธมัต ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (ท่านใหม่)  ณ  บก.กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กปช.จต./ผบ.กจต./ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง