รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 14-10-2022 15:09:56
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๕  พล.ร.ต.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ภาคเช้า) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

พล.ร.ต.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว  รอง ผบ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที (ภาคค่ำ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง