ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปฏิบัติภารกิจสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 26-10-2022 10:26:18
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปฏิบัติภารกิจสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ พล.ร.ท.เผดิมชัย  สุคนธมัต  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

๑. เวลา ๐๙๐๐ น. พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล และเป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตน พร้อมกับให้โอวาทผู้บังคับหน่วยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี งป.๖๖ ตามลำดับ

๒. เวลา ๑๓๓๐ น. มอบนโยบายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี งป.๖๖ ให้กับ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ หน่วยขึ้นตรง หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และ หน่วยสนับสนุน โดยให้ทุกหน่วย “พร้อมรบ มีวินัย เอาใจใส่ดูแล และช่วยเหลือประชาชน”

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปฏิบัติภารกิจสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง