ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 26-10-2022 10:31:53
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ร.ท.เผดิมชัย  สุคนธมัต  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้าค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายกิจการพิเศษ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง