ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

Release Date : 26-10-2022 14:36:29
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. พล.ร.ท.เผดิมชัย  สุคนธมัต  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.จรัญวีร์ ญาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องรับรอง ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง