ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 26-10-2022 15:16:30
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อย่างสมพระเกียรติ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มอบหมายให้ รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง