ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าเยี่ยมพบปะ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

Release Date : 31-10-2022 16:30:38
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าเยี่ยมพบปะ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

เมื่อวันที่ ๓๑๐๙๐๐ ต.ค.๖๕ พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าเยี่ยมพบปะ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าเยี่ยมพบปะ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง