กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดพิธีงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ ๑๘

Release Date : 07-11-2022 11:06:38
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดพิธีงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดพิธีงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ ๑๘ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยมี พลเรือเอก วสินธ์  สาริกะภูติ ประธานชมรมนาวิกโยธิน เป็นประธานฯ  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยมี พลเรือโท เผดิมชัย  สุคนธมัต ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานชมรมนาวิกโยธิน เป็นประธานฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ ชมรมนาวิกโยธิน จัดพิธีงานสดุดีวีรกรรม "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ" ครั้งที่ ๑๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง