เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 08-01-2019 14:05:32
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗๐๐