ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 22-11-2022 09:31:44

วีดีโอเผยแพร่พระเกียรติคุณเสด็จเตี่ย เนื่องในการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในฐานะที่พวกเราทุกคนเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ รวมถึงประชาชนที่มีความเคารพ ศรัทธาพระองค์ท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทุกคนร่วมใจในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง