ทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมวาดภาพ ผนังอาคาร แบดมินตัน กองเรือยุทธการโดย Street Art King ภูมิพล

Release Date : 22-11-2022 11:26:09
ทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมวาดภาพ ผนังอาคาร แบดมินตัน กองเรือยุทธการโดย Street Art King ภูมิพล

สร้างสรรค์ผลงาน ครั้งประวัติศาสตร์ สานต่อโครงการ โดย สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และภาพประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่สำคัญ จากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยมากถึง ๓๐ ท่าน ร่วมกันออกแบบและวาดภาพในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจังหวัดที่ ๑๕ ทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมวาดภาพ ผนังอาคาร แบดมินตัน กองเรือยุทธการโดย Street Art King ภูมิพล

ทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมวาดภาพกินภูมิพล |