รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 23-11-2022 21:17:02
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๕ รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) ผู้แทน ผบ.กปช.จต. เป็นประธานในพิธี จัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บก.กปช.จต. (ค่ายตากสิน) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

- พิธีสักการะพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล

- พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

- พิธีสักการะ และถวายเครื่องบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

- พิธีสักการะ และถวายเครื่องบวงสรวง พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

- พิธีฟังสาร ผบ.ทร.

- พิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุประทาน

- การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ร่วมพิธีฯ

- การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง