ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

Release Date : 28-11-2022 22:41:25
ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)

เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๗ฯ จัดกำลังพล ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้ เต๊นท์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ม.๓ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการกิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมอันดีให้ดำรงอยู่สืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗๑๐๐๐ พ.ย.๖๕ พ.จ.อ.ไกรสร นาวงษ์ จ่าคลัง ศปศ.๖๑ พร้อมด้วย จ.อ.ชัยมงคล เถาว์โมลา จ่าพลขับ ตอน ขส.ศปศ.๖๑ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๓ฯ จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพวาบน บ.มะค่า ม.๘ ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ตามโครงการ กิจกรรม “ บวร ”(บ้าน วัด โรงเรียน) และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗๑๐๐๐ พ.ย.๖๕ ชปศ.๖๑๕ฯ  จัดกำลังพล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป  ณ วัดคลองนนทรี  บ.ด่านใหม่ ม.๒  ต.เกาะช้าง  อ.เกาะช้าง จว.ตราด  ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย