หน่วยงาน

หน่วยขึ้นตรง กปช.จต.
บก.กปช.จต.

บก.กปช.จต.

บก.กจต.

บก.กจต.

ศปชด.กปช.จต.

ศปชด.กปช.จต.

นปท.ทร./นทป.2

นปท.ทร./นทป.2

สน.ปทก.กปช.จต.

สน.ปทก.กปช.จต.

หน่วยขึ้นตรง กจต.
ร้อย.บก.กจต.

ร้อย.บก.กจต.

กอง สนช.กจต.

กอง สนช.กจต.

ฉก.นย.จันทบุรี

ฉก.นย.จันทบุรี

ฉก.นย.ตราด

ฉก.นย.ตราด

พัน.ป.กจต.

พัน.ป.กจต.

ร้อย.ยานเกราะ กจต.

ร้อย.ยานเกราะ กจต.

ร้อย.ช.กจต.

ร้อย.ช.กจต.

มว.ลว.ไกล กจต.

มว.ลว.ไกล กจต.

มว.สห.กจต.

มว.สห.กจต.

มว.ปจว.กจต.

มว.ปจว.กจต.

หน่วยเรดาร์ตรวจการพื้นน้ำ

หน่วยเรดาร์ตรวจการพื้นน้ำ

ฝตก.กจต.

ฝตก.กจต.

หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กปช.จต.
ฉก.ทพ.นย.

ฉก.ทพ.นย.

ศปศ.61

ศปศ.61

มชด./1

มชด./1

นปก.

นปก.

ฝูงบิน ทร.3141

ฝูงบิน ทร.3141

กก.ตชด.11

กก.ตชด.11

ส.รน.4 5 6

ส.รน.4 5 6

หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ กจต.
หน่วยที่เกี่ยวข้องกับ กปช.จต.
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

กองพลนาวิกโยธิน

ศฝ.นย.

ศฝ.นย.

กรม รปภ.นย.

กรม รปภ.นย.

กรม ทพ.นย.

กรม ทพ.นย.

ฉก.นย.ภต.

ฉก.นย.ภต.

กอ.รมน.ภาค1 สย.3

กอ.รมน.ภาค1 สย.3

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)