พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ

Release Date : 26-01-2023 00:00:00
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.ศปศ.๖๑ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี 

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (บก.ศปศ.๖๑) ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดคลองตาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนและผู้สูงอายุ บ.คลองสน ม.๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๑ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ม.๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๖ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลฯ ชุดช่าง ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ดำเนินการซ่อมทำบ้านผู้ยากไร้ น.ส.สุภาวดี เจริญวิเศษ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๔/๑ ม.๑ บ.มะนาว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)