รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 16-09-2018 08:52:31
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๐๐