กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน

Release Date : 23-09-2022 15:04:25
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน

๑. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน ทำโครงการฝายชะลอน้ำชั่วคราวแบบคอกไม้ชนิดกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ของหมู่บ้านหมื่นด่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว ณ ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดกำลังพล ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดคลองมะนาว ม.๔ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ นายสว่าง  เป็ดแก้ว อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๖ ม. ๓ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จว.ตราด

๔. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ  ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านสามสิบ ทำการสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้กับ นางพันธ์ เอียวซู อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๗๙/๒ ม.๓ บ้านสามสิบ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ บ้านตะปอนใหญ่ ม.๑ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จว.จันทบุรี  โดยหน่วยได้ดำเนินการมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๗. เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๕  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔ ศปศ.๖๑ )  จัดกำลังพลร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครก ม.๖ บ้านบ่อโบกปูน ต.พวา
อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจว.ตราด (ส.ป.ก.ตราด) และผู้นำชุมชน บ้านหมื่นด่าน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง