กรมกิจการชายแดนทหาร


องค์การทหารผ่านศึก


ประชาคมอาเซียน


จังหวัดจันทบุรี


อบจ.จันทบุรี


จังหวัดตราด
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๓
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๓
เสธ.กปช.จต.ผู้แทน ผบ.กปช.จต.
พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๓
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๓
กปช.จต.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสักการะ
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และเป็นพลังของแผ่นดิน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด
ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
รับการเยี่ยมคำนับจากพลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง
ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๓
รอง ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ
พล.ร.อ.พงศกร  กุวานนท์  ประธาน กบว.ทร.
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร. พื้นที่ภาคตะวันออก

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๕ ก.ค.๖๓
รอง ผบ.กปช.จต.ร่วมพิธีเวียนเทียน
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๓ ก.ค.๖๓
รอง ผบ.กปช.จต. ให้การต้อนรับ
พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ จก.ชด.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และหารือข้อราชการ
ณ ห้องประชุม บก.กปช.จต. (๑)

---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๖ มิ.ย.๖๓
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจันทบุรี
และส่วนราชการอำเภอขลุง แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19
---------กปช.จต.-------
----------------------------------------------------------
พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์
ผบ.กปช.จต./กจต./
ผอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓กอ.รมน.ภาค ๑
ส่วนแยก ๓ศปชด.กปช.จต.


 


web counter

จัดทำโดย
แผนกศูนย์ข้อมูลร่วม กองยุทธการ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 22000
ประชาสัมพันธ์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
โทร.0 3931 2334
 โทร.0 3931 1099 โทร. 37825