:: หน้าหลักสน.ปทก.กปช.จต. ::
:: ประวัติความเป็นมาของ สน.ปทก.กปช.จต. ::
:: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ::
:: ที่ตั้งหน่วย ::
:: ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา ::
:: การปฏิบัติการที่สำคัญ ::
:: แผนการดำเนินโครงการ ::

น.อ.จิโรจน์ สุขอร่าม
หน.สน.ปทก.กปช.จต.

 
 

ภาพกิจกรรม สน.ปทก.กปช.จต.

   
กิจกรรมเดือน ธ.ค.๖๒
ณ กิจกรรมต่าง ๆ ของ สน.ปทก.กปช.จต.
ประจำเดือน ธ.ค.๖๒
---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๑
หน.นปพท.ตราด, รอง หน.นปพท.ตราด
พร้อมด้วย จนท.นปพท.ตราด เดินทางไปแนะนำตัว
พบปะ หารือแนวทางปฏิบัติในการประสานงาน
แลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ กับ พล.ท.โซ๊กซาวัตร ตุ๊ม
รอง ผบ.ภท.3ทบ.กพช./ผบ.ทปจ.เกาะกง
ณ ห้องประชุม บก.ทปจ.เกาะกง กรุงเขมระภูมินทร์
จว.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา
---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๘ เม.ย.๖๑
รอง ผบ.กปช.จต./กจต.พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
เดินทางตรวจเยี่ยม พื้นที่
จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านซับตารี ฯ 
โดยได้ตรวจเยี่ยม จนท.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
พร้อมได้เดินทางพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำฝ่ายทหารกัมพูชา
ประจำพื้นที่

---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๗ เม.ย.๖๑
รอง ผบ.กปช.จต./กจต.พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
เดินทางตรวจเยี่ยม พื้นที่ ชค.ทพ.นย.๑ ฯ
  พร้อมได้เดินทางพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำฝ่ายทหารและ
ตชด.ฝ่ายกัมพูชา ประจำพื้นที่เนิน๔๐๐


---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๔ เม.ย.๖๑
หน.สน.ปทก.กปช.จต.มอบหมายให้
รอง หน.สน.ปทก.กปช.จต.ร่วมงาน วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกหมายเลข ๑๑
บ.ทุ่งอ้ายโลก ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี
---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑
หน.สน.ปทก.กปช.จต. ร่วมงาน "๗๗ ปี
วันกองพลนาวิกโยธิน" พิธีบวงสรวง ประกอบพิธี
ณ ศาลเจ้าแม่เขาเกลือ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
โดยมี รอง ผบ.กปช.จต.เป็นประธานในพิธี


---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑
หน.นปพท.ตราด มอบหมายให้ จนท.นปพท.ตราด
ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
"ปั่นนิดเดียว เที่ยวสองประเทศ” ผ่านจุดผ่านแดน
บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง (เนิน๔๐๐)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตราด

---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๑
หน.นปพท.จันทบุรี สน.ปทก.กปช.จต.
ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.สถาพร สหวัฒน์
นปก.สปก.ศปพ.ศปก.ทบ.และคณะรวม ๗ นาย
ในการเดินทางมาพัฒนาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ
นปพท.จันทบุรี ฯ ณ หน่วยประสานงานชายแดนไทย –
กัมพูชาประจำพื้นที่จันทบุรี
---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑
หน.สน.ปทก.กปช.จต. มอบหมายให้ นยก./ขว.สน.ปทก.
เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์
ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

---------------- สน.ปทก.กปช.จต. ----------------
----------------------------------------------------------
 

สำนักงานประสานงานชายแดนไทย - กัมพูชา
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
168/2 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
โทร. 0 3944 7131

E-mail : [email protected]

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ติดต่อผู้ดูแล กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประวัติ สน.ปทก.กปช.จต. หน้าหลัก